2018

Alois Juřena - Celý můj život 29.11.2018 - 13.1. 2019

 

Poslední výstava v roce 2018 byla věnována napajedelskému amatérskému výtvarníkovi, panu Aloisi Juřenovi. Svébytný krajinář a plenérista získal malířské základy v ateliéru ak. malíře F. V. Danihelky, vypracoval se však především vlastní pílí a celoživotní tvorbou, kterou představuje u příležitosti svého 75. letého jubilea. Autor ve své tvorbě podlehl kouzlu přírody, všímá si jejích nálad, atmosféry a proměnlivosti v prostoru i čase. Mezi jeho oblíbené náměty patří slepá ramena Moravy v okolí Napajedel, řeka Bečva deroucí se valašskými kotáry a další krajinné scenerie z našeho regionu, jejichž charakter se snaží postihnout i v průběhu jednotlivých ročních období. Součástí slavnostní vernisáže bylo také vystoupení Cyrila Bureše se členy muziky Josefa Černíka ze Zlína.

 Fotogalerie zde

 

Česko a Československo na mapových pohlednicích 25.10. - 25.11. 2018

U příležitosti 100. výročí vzniku samostaného československého státu jsme uvedli výstavu unikátních mapových pohlednic ze sbírky kartografa RNDr. Tomáše Grima, PhD.

Expozice představila toto ojedinělé médium v souvislosti s tvorbou hranic nového státu. Mapové pohlednice sloužily politické propagaci také při dalších územních proměnách státu v průběhu 20. století a v moderní době jsou vydávány i v současnosti. Součástí vernisáže byla i komentovaná prohlídka autora RNDr. Tomáše Grima, PhD.

Fotogalerie zde

 

Stefan Milkov obrazy - sochy      13. 9. 2018 - 21. 10. 2018 

Renomovaný sochař, malíř, designer a hudebník Stefan Milkov představil v Napajedlích svou kolekci obrazů a drobných plastik.

Absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti pak Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Kolem poloviny 80. let se zapojil do aktivit nově rodící se generace postmoderních umělců, jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny Tvrdohlavých v roce 1987. Stefan Milkov byl zakládajícím členem. Jeho přístup k tvorbě je postmoderní, ale je v něm skryt obdiv i ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století. V jeho díle se prolíná ironie, humor a parodie (ovlivněné postmoderním cítěním).

Po studiích Milkov prodělal krátkou fázi hledání svého vlastního výrazu. „Zlom nastává v roce 1986. Stalo se to naráz a jednoduše. Jednou při návštěvě rodičů jsem našel své kresby z dětství, maminka je naštěstí pečlivě schovávala. Byl to pro mě fascinující objev. Kreslil jsem dost zvláštně jako dítě a najednou jsem si řekl: vždyť to je to, co hledám. Můžu se vrátit a z tohoto bodu vyjít. A tehdy jsem si začal budovat svoje tvarosloví,“ vzpomíná Milkov.

Odtud se rodí specifický autorův rukopis děl, která se námětově točí kolem bájných a mytických postav a výjevů (Anděl, Golem, Atlant, Fénix, Jitřenka, Sluneční vůz, Astrální tělo, Démon, Faunův odpočinek, Loď bláznů, apod.). Objevují se i témata křesťanská (například Madona, Pieta) nebo rodina (Matka, Otec). Známé náměty jsou ovšem přetvářeny vlastní sochařovou představivostí. Náboženská a mytologická tématika nevychází z autorova náboženského přesvědčení, jsou jakýmisi volnými, neortodoxními vizemi.

Fotogalerie zde

Reportáž TVS Napajedla zde

 

Jaroslav Novák - srpen 1968 - 21. 8. 2018  16.8. - 9.9. 2018

V den 50 výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa - 21. 8. 2018 - byla slavnostně otevřena výstava Jaroslav Novák - srpen 1968. Výstava upozorňuje na nejsmutnější stránku všech politických převratů – smrt nevinných osob a je především věnována napajedelskému rodáku Jaroslavu Novákovi, jeho životu a tragické smrti. Po vernisáži proběhlo položení kytice na hrob Jaroslava Nováka starostkou města Ing. Irenou Brabcovou a místostarostou Zbyňkem Ohnoutkem. Výstavu připravily studentky Ateliéru Prostorová tvorba UTB ve Zlíně - Karin Kopecká, Nikola Srdošová a Eva Jurigová. Státní hymnu na vernisáži zazpívala Kateřina Holubová - členka Folklórního souboru Radovan Předskok.

Fotogalerie zde

Reportáž TVS Napajedla zde

Reportáž Českého rozhlasu Zlín zde

 

Legenda Miroslav Zikmund 14. 6. - 12. 8. 2018

Výroční výstava připravená městem Napajedla ve spolupráci se studenty (Nicoll Srdošová, Klára Obročníková) Ateliéru Prostorové tvorby - FMK UTB Zlín přibliížila osobnost a poslání Miroslava Zikmunda nastupujícím generacím a znovu ji připomněla těm, pro které je Miroslav Zikmund legendou. Děkujeme Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně za zapůjčení autentických předmětů. 

Fotogalerie zde

 

 Výstava absolventů výtvarného oboru 31. 5. - 10. 6. 2018

Muzeum Napajedla ve spolupráci se Základní uměleckou školou Rudolfa Firkušného uspořádalo výstavu závěrečných absolventských prací patnácti výtvarníků z výtvarného oboru školy. Devítiletá docházka ve výtvarném oboru je ukončena absolventskou prací. V ní žák - absolvent předvede vše, co se naučil v průběhu 9 let. Slavnostní vernisáž se konala 31. 5. 2018 a výstava byla ukončena 10. 6. 2018.

 Fotogalerie zde

 

Historie ochotnického divadla v Napajedlích 12. 4. - 27. 5. 2018

U příležitosti jubilejního 60. Divadelního festivalu ochotnických souborů Napajedla se výstava v Muzeu Napajedla věnovala ochotnickému divadlu, které má ve městě mnohem delší tradici. 

Jeho počátky jsou spojeny s činností divadelních ochotníků připomínanou již k roku 1871 a se vznikem samostatného Spolku divadelních ochotníků roku 1891. Další rozvoj nastal v období prvorepublikovém, kdy se divadlu věnovaly odbory hned několika spolků. Díky úsilí závodních klubů podniků Slavia a Fatra, které roku 1960 spojily své síly, pokračovala divadelní tradice i v poválečném období. První festival ochotnických souborů v Napajedlích se konal v roce 1958 a patří tak mezi nejstarší u nás. Zásluhou Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka Napajedla zůstala tato tradice nepřerušena až do současnosti. Návštěvníci se přímo v divadelních kulisách seznámili s dějinami napajedelského divadla, s jeho osobnostmi a úspěchy. Mohli si obléct kostým a zkusit si zahrát některou z divadelních rolí. 

 

Fotogalerie zde

Reportáž TVS Napajedla zde

 

T.G. Masaryk ve fotografii 22. 2. - 8. 4. 2018

V roce 2018 si připomínáme významnou událost v dějinách naší země, vznik samostatného Československa. Dne 7. března 2018 také uplynulo 168 let od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrique Masaryka. K této příležitosti Muzeum Napajedla uspořádalo novou výstavu, která nese název T. G. Masaryk ve fotografii.Slavnostní zahájení vernisáže proběhlo 22. 2. v 19 hodin ve výstavním sále Muzea Napajedla.
Výstava Masaryk ve fotografii byla zapůjčena z Muzea T. G. M. Rakovník a představila širokou škálu snímků, které zachycovaly nejvýznamnějšího českého státníka. Prostřednictvím dobových snímků se návštěvníci seznámili jak s dětstvím a rodinou T. G. Masaryka, tak s obdobím vrcholné politické kariéry, charakterizovaným především cestami po českých městech. Kolekce obsahovala velké množství méně známých portrétů a záběrů z lánského sídla i sérii smutečních fotografií. Výstavu doplnila také filmové projekce, ale i dobové materiály ze sbírek Muzea Napajedla, které návštěvníky seznámila s Masarykovými projevy i se závěrečným obdobím života.

Fotogalerie zde

Reportáž televize TVS Napajedla zde

 

Oděv v Běhu staletí - Kristýna Petříčková 12.1. 2018 - 18. 2. 2018

Výstava Oděv v běhu staletí představila práce Kristýny Petříčkové spolu s ukázkou rekonstrukce historického oděvu studentů z ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Kristýna Petříčková se specializuje na rekonstrukce lidových a historických oděvů a jejich doplňků. Právě rekonstrukci chápe jako nástroj zkoumání prvků oděvní kultury, která je důležitým procesem z hlediska mezigeneračního předávání kultury. Mezi její realizované práce patří například rekonstrukce ženského obřadního kroje z Mařatic z roku 1895, obřadní ženské pentlení z Vlčnova, realizace historického oděvu pro soubor historických tanců Vere Gratia, rekonstrukce dámského francouzského dvorského oděvu z roku 1580, dále například rekonstrukce obřadního pentlení z Mařatic vytvořené pro stálou expozici ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti a mnoho dalších realizací. Je autorkou výstav zaměřených na propojení tradičního a současného oděvu, například Budoucnost tradice (Moravské zemské muzeum v Brně) a Pod povrchem ornamentu (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti). Podílí se na řadě výzkumných projektů zabývajících se tradičním oděvem s edukačním přesahem.

Kristýna Petříčková vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působí jako pedagog a vedoucí ateliéru Design oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde vyučuje historii odívání, ateliérovou výuku, technologii a v rámci odborných předmětů také rekonstrukce oděvů. Tvoří pod vlastní oděvní značkou YNA.

Součástí vernisáže výstavy Oděv v běhu staletí byl tematicky zaměřený koncert Kryštof Harant a jeho doba, který představil unikátní spojení tvorby významné renesanční osobnosti českých dějin s kulturou italskou a hebrejskou. V programu zazněla díla autorů Kryštofa Haranta, Lucy Marenzia, Oratia Vecchiho, Valeria Otto, Girolama Frescobaldiho, Salamone Rossiho, Fabritia Carosa a další. Součástí koncertu byla rekonstrukce renesančních tanců v provedení souboru Vere Gratia z Napajedel. Tanečníky doprovázel vokálně-instrumentální ansámbl La Bilancetta využívající replik dobových nástrojů. 

Oděv v běhu staletí.jpg

Fotogalerie zde

Reportáž televize TVS Napajedla zde

 

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate