2016

Reklama a děti / 1.12.2016 – 8.1.2017

Ve výstavním sále Muzea Napajedla jsme na závěr roku mohli zhlédnout putovní výstavu Múzea obchodu Bratislava „Reklama a děti“, kde byl představen výběr historické reklamy pro děti a s dětmi.

Jak v současnosti, tak i v minulosti produkovaly firmy reklamní prostředky, které souvisely s dětmi. V podstatě existovaly dvě formy reklamy. Ta, která na děti působí, je pro ně určená - ve skutečnosti sice pro rodiče, ale zprostředkovaně. Používá téma, atmosféru, zvířata, postavy a věci blízké dětem. Využívá i dětské, sběratelské sklony, připoutává si je opakováním a vytvářením kolekcí. Druhým typem je reklama, v které děti přímo vystupují jako něco pěkného, milého, přitažlivého či bezbranného, jako prostředek, který má zjemnit dravost výrobce nebo prodejce konkrétního zboží a změkčit nebo zakrýt nutkavou snahu prodat.

Fotoreportáž z vernisáže

Foto: Klub kultury Napajedla 

 

Emil Sláma - Bilance / 3.11.2016 - 27.11.2016

Rozsáhlá výstava významného výtvarníka Emila Slámy zachytila výběr z prací, jež autor vytvořil v průběhu posledního desetiletí v různých médiích. Svou tvorbou přispěl nejen do kulturního dění, ale především svou pedagogickou činností vychoval generaci umělců tohoto kraje. Slámova tvorba je velmi rozmanitá. Zabývá se volnou grafikou, dřevěnou skulpturou, keramikou a malbou. K jeho největším výtvarným úspěchům patří cena z mezinárodní soutěžní přehlídky grafické tvorby – Bienále Rokycany a účast na prestižní výstavě Grafika roku 2012 a 2013 v Praze.

Kurátorkou této výstavy byla BcA. Renáta Vránová.

Fotoreportáž z vernisáže

 

Foto: Pavel Ligr 

Nalezená rovnováha – František Svátek, Barbora Blahutová / 6.10.2016 – 30.10.2016

Výstava ,,Nalezená rovnováha" ojedinělého uměleckého páru Františka Svátka a Barbory Blahutové se konala ve výstavním sále v měsíci říjnu a získala si velmi kladné hodnocení i z řad laické veřejnosti.

V dílech Františka Svátka je charakteristické spojení kinetických objektů a vodního živlu s uplatněním až meditativně působivé symbiózy kamene a vody – stálosti a proměnlivosti, danosti a náhody. Současně s „hydrokinetickými“ vytváří František Svátek i větrné a „hydroakustické“ objekty, které bylo možno zhlédnout na projekcích. Kromě společného života spojuje tyto dva jedinečné umělce i podobná tématika v jejich volné tvorbě. Paní Barbora Blahutová se tématu vody a větru věnuje v kolážích, asamblážích a plastice. Její hledání rovnováhy spočívá již v kompozici.

Fotoreportáž z vernisáže

                                                                                                                                               Foto: Pavel Ligr 

 

 

Průmysl a řemesla v Napajedlích / 8.9.2016 - 2.10.2016

Součástí historie každého města je jeho řemeslná výroba. Také v Napajedlích bychom našli několik cechů, které dříve řemeslníky sdružovaly. Nástup průmyslové výroby ve druhé polovině 19. století je pak spojen s majiteli napajedelského panství, rody Stockau a Baltazzi. Panské podniky, jako byl pivovar, cukrovar či cihelna, jsou pozvolna následovány firmami obecními a soukromými. Hospodářský vzestup je přitom spojen se vznikem živnostenských společenstev a finančních ústavů, které umožnily podnikání také střední vrstvě obyvatelstva. Právě drobné firmy tvořily typickou součást prvorepublikové ekonomiky. Zavádění strojové výroby na druhé straně vyústilo až ve vznik moderních továrních provozů, z nichž nejdůležitější byly v Napajedlích firmy Slavia a Fatra, které dodnes patří k symbolům města.
Prostřednictvím dochovaných písemností, předmětů a dobových fotografií jsme představili důležitá řemeslná odvětví, průmyslové podniky i drobné živnostníky v Napajedlích do konce 2. světové války. Textovou část doplnila projekce a vzpomínky pamětníků. Výstava v Muzeu Napajedla vznikla ve spolupráci s nadšeným historikem Ing. Karlem Kysilkou a za pomoci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Moravského zemského archivu v Brně - Státního okresního archivu Zlín. 

Fotoreportáž z vernisáže

Foto: Marian Vaňáč 

 

Koně a Napajedla / 16.6.2016 – 4.9.2016

Dne 30. 6. 2016 byla ve výstavním sále Muzea Napajedla slavnostně zahájena výstava „Napajedla a koně“, která si kladla za cíl zmapovat život koní ve městě - jejich vzájemný a dnes již neodmyslitelný vztah. Hřebčín Napajedla je znám hlavně pro svůj chov anglických plnokrevníků. Tento chov v Napajedlích existuje díky Aristidu Baltazzi, který jej v v roce 1886 založil. Díky jeho snaze se dnes město může přihlásit k dlouhé a kvalitní tradici chovu koní na jeho území. Výstava návštěvníka nejen seznámila s chovem anglického plnokrevníka, jeho historií a tradicí, ale také upozornila na jeho význam v rámci Napajedel, s kterým byl chov vždy úzce spjat.

Fotoreportáž z vernisáže

  Foto: Pavel Ligr

Putování za předky / 19.5.2016 – 12.6.2016

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze pořádala společně s Klubem kultury putovní výstavu s názvem Putování za předky. Vernisáž se koná ve čtvrtek 19. května od 19 hodin. Cílem výstavy je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou veřejnost s pomocnými vědami historickými, jakými jsou genealogie a heraldika. Návštěvníci spatřili na řadě výstavních panelů ukázky archivních záznamů o předcích, které je chronologicky provedly od současnosti až k minulosti a umožnily mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Součástí byly i napajedelské rody. Výstava trvala do 12. června.

Fotoreportáž z vernisáže

 Foto: Klub kultury Napajedla

 ZÓNA - Multimediální výstava / 14.4.2016 – 15.5.2016

Výbuch 4. bloku jaderné elektrárny Černobyl, ke kterému došlo v noci 26. dubna roku 1986 v 1 hodinu a 23 minut tamního času, se do historie natrvalo zapsal jako největší katastrofa jaderné energetiky. Multimediální výstava Zóna událost po třiceti letech připoměla. Vrátila návštěvníky nejen do minulosti, ale ve fotografiích Luďka Ovesného a souboru skladeb Elišky Cílkové ukázala také současnou podobu Černobylu a zejména přilehlé oblasti Pripjať – města duchů v těsné blízkosti elektrárny, které bylo svými 47 500 obyvateli ze dne na den opuštěno. Výstavu lze navštívit od 14. dubna do 15. května ve výstavním sále Muzea Napajedla. Vernisáž se konala ve čtvrtek 21. dubna.

Fotoreportáž z vernisáže

Foto: Marian Vaňáč

L/P Hošek a Tůma / 17.3.2016 – 10.4.2016

 Výstava dvou spolužáků a přátel Lukáše Tůmy - grafika a Pavla Hoška - objekty. Vernisáž proběhla 17. března za účasti autorů, které v dojemném i vtipném proslovu uvedl MgA. Radek Petříček. Pavel Hošek a Lukáš Tůma se potkali na studiích na AVU v Praze. Tůma studoval ateliér Grafika I. u prof. Lindovského, Hošek v ateliéru Socha II. u prof. Jindřicha Zeithammla. Oba se během studií zúčastňují zahraničních stáží. Pavel Hošek získává ateliérové ceny AVU. Ze spolužáků se postupně stali učitelé - potkávají se na Fakultě restaurování v Litomyšli, kde učí dodnes. Na výstavě si vyzkoušeli spolupůsobení grafiky a objektů v jednom prostoru.

Fotoreportáž z vernisáže 

Foto: Klub kultury Napajedla

Zdeněk Řihák / 18.2.2016 – 13.3.2016

 Dne 18.2.2016 v 19 hodin byla ve výstavním sále Muzea Napajedla slavnostně zahájena výstava "Zdeněk Řihák - architekt", která si kladla za cíl zmapovat autorův živozi a představit komplexně jeho dílo. Řihákova tvorba zahrnovala především návrhy obchodních domů, hotelů, rekreačních středisek a urbanistická řešení částí měst. Jeho stavby můžete nalézt nejen na území celé České republiky, ale také Slovenska, tehdejší Jugoslávie, Egypta nebo Ruska. Výstava se tohoto autora pokouší představit nejen jako umělce, ale také jako člověka. 

Fotoreportáž z vernisáže

Foto: Klub kultury Napajedla

Jindřich Štreit: Bárna naděje / 14.1.2016 - 14.2.2016

Vernisáže 14. ledna se zúčastnil i autor fotografií, který osobně provedl návštěvníky výstavou a představil příběh každého snímku. Třicet velkoformátových fotografií zachycuje život člověka od narození až po jeho odchod z tohoto světa. Všechny snímky propojuje sakrální tematika a každý z nich je doplněn básní Josefa Mlejnka. Pohybujeme se mezi lety 1977 a 1999, od severomoravských a východočeských Sudet přes Čenstochovou v Polsku až po Saint Quentin ve Francii. Zvláštním způsobem je nám dovoleno nahlédnout do soukromí lidí - za zdi domu, kláštera, rozpadajícího se kostela či u fary nebo na pouti.

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Lukáš Lenon Gajdoš


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate