O nás

Muzeum Napajedla láká jak malé návštěvníky na stálou expozici hraček, tak i ty dospělé na dočasné výstavy v moderním audiovizuálním sále a historické stálé expozice.

Muzeum Napajedla se ve svých stálých expozicích věnuje nejen celkové historii města, ale také průmyslovým podnikům, které výrazně ovlivnily život v něm.

Máme otevřeno:

Úterý      9:00–12:00, 13:00–17:00

Čtvrtek   9:00 –12:00, 13:00–17:00

Sobota    9:00–12:00, 13:00–17:00 (pouze červen až do konce září)

Neděle   14:00–18:00

Po předchozí domluvě na tel. 733 182 240 je možná návštěva i mimo otevírací dobu.

Areál Muzea Napajedla je plně bezbariérově přístupný z nádvoří Nového Kláštera. Disponuje parkovacími místy pro osoby s omezenou pohyblivostí i stojany pro jízdní kola. Bližší informace: Informační centrum Napajedla  tel. 577 944 247.

 

Stálé expozice: 

Můžete zde zhlédnout stálou expozici nazvanou Hřiště hraček, která vám hravou formou přiblíží legendární hračky designérky Libuše Niklové a Alfréda Kluga. Nafukovací hračky se dlouhodobě vyráběly a stále vyrábějí v podniku Fatra Napajedla. Autorem expozice je syn Libuše Niklové, známý výtvarník Petr Nikl a navrhl ji jako "Člověče nezlob se!", kde si děti i dospělí mohou sami s hračkami hrát.

V lednu 2014 muzeum otevřelo další dvě stálé expozice. Příběh města je úvodní edice skutečností a výjimečností z dějin Napajedel. Slavia, příběh továrny mapuje více než stoletou historii firmy Slavia bratří Paříků. Uvidíte zde také 10 motorů, které se zde vyráběly v letech 1920–2000. 

                          

V červnu 2015 byla otevřena čtvrtá stálá expozice Fatra v čase, kde se seznámíte s 80letou tradicí firmy Fatra v nápadité kostce. Expozici vytvořil architekti Anna a Jerry Kozovi z ateliéru SAD společně s již osvědčeným týmem Zuzanou Lednickou z grafického studia Najbrt a kurátorkou Terezou Bruthansovou, které se také podepsaly pod realizaci projektu Hřiště hraček.

V dubnu 2016 byla otevřena poslední stálá expozice Příběh města, kresby architekta Pavla Šimečka. Expozice zachycuje proměny osídlení Napajedel a rozvoj v moderní
město. Celkem na třiceti kresbách se návštěvník seznámí s významnými momenty z dějin města Napajedel. Architekt Pavel Šimeček, autor kreseb, se dlouhodobě zabývá urbanismem, historickým
vývojem městských jader nebo dobovým vzhledem středověkých hradů a jejich opevnění. Kresby dokumentují jeho pohled na vývoj Napajedelské brány od pravěku, přes vznik středověké osady, novověké městečko, technický rozvoj v 19. století až po založení moderního baťovského satelitu. Unikátem je kopie územního plánu města Napajedel z roku 1942 od architekta Františka Lydie Gahury, kterou si můžete sami prolistovat. Expozici doplňuje paraván s nejdůležitějšími daty z historie města od nejstarších dob až po současnost.

 

Muzeum Napajedla disponuje k pořádání pravidelných krátkodobých výstav zcela mimořádným audiovizuálním sálem

Přehled již proběhlých výstav naleznete zde.

Aktuální výstavy sledujte v Kalendáři akcí.

     

Historie muzea

Historie napajedelského muzea je úzce spjata s Muzejním spolkem a sahá až do konce 19. století. Prvními impulzy pro zřízení muzea byly národopisná a průmyslová výstava Slavnost Svatoplukova roku 1894 a výstava při příležitosti otevření nové radnice roku 1904. K založení samotného muzea však tehdy ještě nedošlo. Příznivější situace nastala až v roce 1925 ustanovením muzejní komise při obecním zastupitelstvu, která se v roce 1930 transformovala na Muzejní a archeologický spolek. Předsedou spolku byl Jindřich Bauer a jednatelem Vladislav Bachmánek. Spolek organizoval schůze
a přednášky, vyvíjel sbírkotvornou činnost a prováděl vlastní archeologické výzkumy. V roce 1932 už měl spolek 172 členů. O rok později byl přijat do Svazu čsl. muzeí v Praze. Spolek neměl vlastní prostory a sbírky muzea se několikrát stěhovaly. Spolek ve svých fondech soustředil 2243 sbírkových předmětů z oblasti archeologie, numismatiky, národopisu či historie. I když měl spolek po válce 247 členů, byl v novém politickém zřízení zrušen a v roce 1955 se napajedelské muzeum stalo součástí Krajského muzea v Gottwaldově (dnes Zlíně). Tradice muzejnictví se v Napajedlích začala obnovovat v roce
1992, kdy vznikl z popudu Jaroslava Toufara st. Klub přátel Napajedel, později přejmenovaný na Muzejní klub. Sdružili se v něm zájemci o historii města a snažili se zachytit vzpomínky pamětníků a uchovat dostupné písemné materiály a fotografie. Klub organizoval různé akce, např. konferenci o kultuře v Napajedlích či odhalení pamětních desek významným napajedelským osobnostem – historikovi Vincenci Praskovi a básníku R. Bojkovi. Významným impulzem bylo i 100. výročí povýšení Napajedel na město v roce 1998, kdy se spolek zasadil o vznik nové knihy o napajedelských dějinách. Hlavním cílem členů klubu bylo ovšem znovuvybudování sbírek a otevření muzea. K tomu došlo v roce 2000, přičemž sbírky postupně tvořily dary veřejnosti i členů klubu. Kromě pořádání výstav klub také organizoval přednášky
a vykazoval publikační činnost. Hlavními činiteli byli Věra Holubová (předsedkyně klubu), Blaženka Koulová, Milada Písková a Josef Souček. Město Napajedla si uvědomovalo důležitost existence vlastního muzea. V roce 2012 pro něj vybudovalo nové sídlo v bývalém klášteře Milosrdných sester sv. Kříže, kam se muzeum postupně přestěhovalo. V Novém Klášteře získalo muzeum důstojné prostory nejen k rozšiřování vlastních sbírek, ale i pro nové stálé expozice a také nadstandardně vybavený výstavní sál.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate