Příroda ukrytá v depozitářích

Upozornění: Vzhledem ke stěhování části expozice zpět do prostor malenovického hradu bude otevírací doba expozice v sezóně 2018 upřesněna. Děkujeme za pochopení.

 Expozice PŘÍRODA UKRYTÁ V DEPOZITÁŘÍCH je společný projekt Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Města Napajedla a Muzea Napajedla s výběrem toho nejlepšího z přírodovědných sbírek Muzea jihovýchodní Moravy. Nejen domácí, ale i cizokrajní savci, ptáci a plazi, stejně jako minerály či zkameněliny či panelová výstava o chráněných územích Zlínského kraje je k vidění v prostorách bývalé knihovny v Napajedlích, ul. Palackého 95.

Tisková zpráva ke stažení zde. 

Prohlídky expozice a vstupné :

Celoročně:

Objednávky: pro skupiny min. 10 osob na +420 733 182 240 nebo kovarikova.muzeum@napajedla.cz
vstupné: k zakoupení v Informačním centru Napajedla 
80 Kč dospělí, 40 Kč děti 6-15 let, studenti a senioři nad 60 let, zdarma ZTP a ZTP/P. 
(platí společně pro expozice Muzea Napajedla v Novém Klášteře)

Otevřeno bude i v rámci akcí: Jarní slavnosti a Brány památek dokořán, Dny evropského dědictví, Svatováclavské slavnosti, Rozsvěcování vánočního stromu.

Provoz zajišťuje Muzeum Napajedla.

  http://napajedla.cz/galerie/386/N28A0071.jpg  http://napajedla.cz/galerie/386/N28A0337.jpg

Informace o expozici: 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně za dobu své existence nashromáždilo bohaté kolekce přírodnin nejrůznějšího charakteru. Alespoň část z nich si budete moci prohlédnout ve zbrusu nové dlouhodobé expozici, kterou pracovníci muzea právě chystají v Napajedlích. Mezi vystavenými exponáty převládají preparáty zvířat reprezentující faunu celého světa. K vidění zde jsou i takové druhy, které lidé většinou znají jenom z televize nebo z obrázků, například ptakopysk podivný, krokodýl čelnatý, fregatka malá či krunýř želvy karety pravé. Mezi opravdové rarity patří mořská houba s případným jménem pohár Neptunův. Donedávna byl tento druh pokládán za vyhynulý, neboť od roku 1908 nebyl nalezen žádný živý exemplář. Teprve v březnu 2011 bylo objeveno několik mladých jedinců poblíž břehů Singapuru. Vystavený kus je impozantní svou velikostí a určitě jej nelze přehlédnout. Všechny exponáty živočichů jsou opatřeny popisem, kde je velkým písmem uvedeno české, anglické a vědecké jméno zvířete. Menším písmem jsou pak připojeny údaje o jeho výskytu a způsobu života. V neposlední řadě i samotné vitríny, ve kterých je výstava nainstalována, zasluhují pozornost, neboť pocházejí z přírodovědného oddělení někdejšího Baťova studijního ústavu. Ve 30. letech 20. století, tedy v dobách největšího rozmachu ústavu, sloužily k prezentaci jeho sbírek.

  http://napajedla.cz/galerie/386/N28A0393.jpg  http://napajedla.cz/galerie/386/N28A0315.jpg

Geologická sbírka je prezentována téměř 30 ukázkami minerálů, hornin a zkamenělin. Minerály jsou v expozici rozděleny podle tradiční mineralogické klasifikace a to na prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, hydroxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany, a organické minerály. Horniny a zkameněliny jsou zastoupeny několika typickými ukázkami. Všechny exponáty jsou označeny popiskou s názvem v českém a anglickém jazyce a uvedenou lokalitou. Výstavu také doplňují velkoformátové fotografie a vzorky hornin, které si návštěvníci mohou prohlédnout nejen okem, ale i hmatem.

Do výstavních prostor v Napajedlích se podařilo zabudovat i připomínku mimořádně košaté osobnosti Vladimíra Javorka. Působil jako středoškolský profesor ve Vizovicích a v Otrokovicích, ovšem po celé republice proslul jako mimořádný popularizátor entomologie. Na jeho kapesních klíčích k určování hmyzu vyrostlo několik generací československých entomologů a dodnes patří jeho knížky k základní doporučené literatuře pro mladé přírodovědce. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jeho obrázky brouků, které namaloval v pokročilém věku.

Posledním tématem, které je zde představeno, jsou chráněná území Zlínského kraje. Jejich reprezentativní výběr je zpracován na ploše 22 oboustranných panelů. K základním charakteristikám (rozloha, rok vyhlášení, hlavní předmět ochrany) jsou připojeny fotografie krajin, zvířat, rostlin a geologických fenoménů.

Zpracovali: RnDr. Dušan Trávníček, Mgr. Ludmila Nejeschlebová 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2018 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate